Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές. Μία γεωγραφική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας Εκτύπωση

Ο τόμος αποτελεί πόνημα του Διευθυντή του ΕΚεΠΕΚ, Γρ. Ι. Τσάλτα, σε συνεργασία με τους ερευνητές του Κέντρου, Σταύρο Μαυρογένη, Τηλέμαχο Μπούρτζη και Γεράσιμο Ροδοθεάτο.

εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2011

Στο βιβλίο επιχειρείται η σύζευξη της γεωγραφικής πραγματικότητας, τόσο με την εξέλιξη της σύγχρονης, οργανωμένης διεθνούς κοινότητας, όσο και με την αναθεωρημένη διάσταση του αναπτυξιακού φαινομένου. Οι επιμέρους κλάδοι της γεωγραφίας εντοπίζονται στην προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη φυσική γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία και την ανθρωπογεωγραφία.

Το εγχείρημα διανθίζεται με τη συμπληρωματική παράθεση πληθώρας χαρτών, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Athens Hilton, στο πλαίσιο του Money Show 2011, από τους κ.κ. Κοππά Μαριλένα (επικ. καθηγήτρια, ευρωβουλευτής, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), Σκλια Παντελή (αναπλ. καθηγητή παν/μίου Πελοποννήσου), Κολιόπουλο Κωνσταντίνο (επικ. καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου).