Συμμετοχή Διευθυντή ΕΚεΠΕΚ σε Workshop για τις Υπεράκτιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Imprimer
Il n'y a pas de traductions disponibles

Στις 20/11/2018, ο Ομ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας συμμετείχε στις εργασίες του Workshop on Environmental impact of MRE in MED coastal, insular and marine areas, το οποίο οργανώθηκε απο το ΕΛΚΕΘΕ - HCMR στο πλαίσιο του Προγράμματος Pelagos Interregmed.

O Διευθυντής του ΕΚεΠΕΚ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Rules and Regulations Concerning MRE Environmental Implications in the Mediterranean Sea. International Legal Dimension"