Παρατηρητήριο του Δικαίου και της Οικονομίας της Θάλασσας Imprimer
Il n'y a pas de traductions disponibles

Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ στο πεδίο του Διεθνούς  Δικαίου της Θάλασσας και των σχετιζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.