Συμμετοχή Διευθυντή και Ερευνητών ΕΚεΠΕΚ σε διεθνές συνέδριο Print
There are no translations available.

Ο Διευθυντής του ΕΚεΠΕΚ Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας και οι ερευνητες Δρ. Τηλέμαχος Μπούρτζης και Υπ. Διδ. Δημήτρης Μπανούσης, συμμετείχαν με προφορικές εισηγήσεις στο 4ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «ΣΥΡΑ» - ΑΙΓΑΙΟ: Ο Θαλασσοχώρος της Επικοινωνίας, του Πολιτισμού και της Ανάπτυξης, που διοργανώθηκε στις 16-18 Ιουνίου 2017 στην Ερμούπολη της Σύρου.

Οι ειδικότερες θεματικές που ανέπτυξαν οι ερευνητές του Κέντρου ήταν οι ακόλουθες:

Καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Δρ. Τηλέμαχος Μπούρτζης

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Υπ. Διδ. Δημήτρης Μπανούσης

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι εισηγήσεις θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου.