Ίδρυση Εκτύπωση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) ιδρύθηκε στο Φεβρουάριο του 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.), ενώ, παράλληλα, εντάσσεται στις ερευνητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.