Ερευνητικό Στελεχιακό Δυναμικό Εκτύπωση

Το ΕΚεΠΕΚ στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, άλλους διδάσκοντες στο Τμήμα Δ.Ε.Σ., από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων Τμημάτων και, κατά περίπτωση, από Εξωτερικούς Συνεργάτες.