Παρατηρητήριο Πολιτικής και Δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή Εκτύπωση

Αποτελεί μία διαρκή επιστημονική ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ΕΚεΠΕΚ. Ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό τη διεύρυνση της επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΠΕΚ στο πεδίο της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής και δικαίου για την Κλιματική Αλλαγή.