Η διεθνής συνεργασία σε οικονομικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση Εκτύπωση

17-19 Δεκεμβρίου 2009, Αθήνα

Το ΕΚεΠΕΚ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με τις εισηγήσεις του Δρ. Κωνσταντίνου Κατσιμπάρδη με θέμα "Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μία συνολική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα θεσμικών προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας" και του Δρ. Χαράλαμπου Πλατιά με θέμα "Θεσμική ανάπτυξη της παγκόσμιας κλιματικής διακυβέρνησης: Προϋποθέσεις αρχιτεκτονικής και προκλήσεις για τη διεθνή πολιτική".