Κοινωνική Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή στα Νησιωτικά Κράτη του Ειρηνικού. Η περίπτωση των νησιών Τόνγκα Εκτύπωση

10 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα

Κατά τη διάρκεια του ανοιχτού σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο Υπ. Διδ. Σταύρος Μαυρογένης κατά την παραμονή του στα νησιά Τόνγκα.