Η Ελλάδα στο πλαίσιο της Μεσογειακής Αναπτυξιακής Προοπτικής: Προκλήσεις και Προβλήματα Εκτύπωση

3 Απριλίου 2009, Πανεπιστήμιο Νίκαιας

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νίκαιας-Κυανής Ακτής και Μονακό ο Άγιος Σπυρίδων, σε συνεργασία με το ΕΚεΠΕΚ, διοργάνωσαν ημερίδα, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν 4 εισηγήσεις.