Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Εργοδοτών-Φορέων για την Κατάσταση Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Εκτύπωση

8-9 Ιουνίου 2008, Ηγουμενίτσα

Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ και την Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL, Υποπρόγραμμα 1, "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΡΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, έργο "Εκπαίδευση και Απασχόληση ΑμεΑ μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής της περιφέρειας της Ηπείρου".

Στο πλαίσιο της διημερίδας παρουσιάστηκαν 3 χαιρετισμοί και 6 εισηγήσεις.