Πολιτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας από τη Ρύπανση των Παράκτιων Νησιωτικών Περιοχών: Η περίπτωση των Ιονίων Νήσων με έμφαση στην περιοχή των Κυθήρων Εκτύπωση

21 Ιουλίου 2007, Κύθηρα

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ, στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ου Διεπιστημονικού Θερινού Προγράμματος Κατάρτισης Νέων Επιστημόνων, με θέμα: "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική - Οικονομία - Δίκαιο και Θεσμοί".

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έλαβαν χώρα 3 χαιρετισμοί και 9 εισηγήσεις.