Ο ρόλος των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στη Διαμόρφωση Πολιτικής Εκτύπωση

29, Απριλίου 2004, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν 10 εισηγήσεις.